Album Naše nejkrásnější koledy - 320 vánočních písní a koled z Čech, Moravy a Slezska Noty pro sólový zpěv (AM K012)

Nakladatel/výrobce Amos editio
Katalogové číslo AMK012
EAN 9788073875251
ISBN 978-80-7387-525-1
Zařazení NOTY | Sólový zpěv a akordové značky
Doba vyžízení obvykle do 2 dnů
Stav skladu Skladem 3 ks
Hlídací pes
Vytisknout
399 Kč

Popis produktu

Název: Naše nejkrásnější koledy - 320 vánočních písní a koled z Čech, Moravy a Slezska
Autor/intepret: Album
Editor: Svoboda Pavel
Jazyk: cs
Počet stran: 304
Nakladatel/výrobce: Amos editio
Nakladatel/výrobce - upřesnění: Amos_editio


Obsah / Content / Inhalt:

A, a, a, radostná novina / A ja bača / A teče vodička / Ach, já ubohý / Aj, co to hlásajú / Aj, co to nového / Aj, dnes v Betlémě / Aj, Mikulo, Vašuro / Aj, my malí koledníci / Aj, pojedeme my / Ančka běží do háječku / Anděl pastýřům zvěstoval / Andělové, andělové / Antošu, Bartošu / Ať je mráz
Bartku, bratře naš / Běhá prstýnek / Běží liška k háji / Bodejž se zbrunčila bába / Bohu čest, sláva nejvyšší / Bratrové, k jesličkám pospícháme / Bratře Lito / Bratři a sestřičky / Bratři, já jsem slyšel / Budiž od nás poušechen čas / Byla cesta, byla ušlapaná / Bylo to v šestnáckém roce
Co jest to za radost / Co jsem se, smutnej, natěšil / Co sa stalo, přihodilo / Co se stalo událo / Co se stalo nenadále? / Co se stalo, přihodilo / Co se tak svítí / Co se této noci stalo? / Co to ten slavíček / Co to znamená (I) / Co to znamená (II) / Co to znamenati má / Copak je to nového / Copak je to za znamení / Copak se tě nedobudím
Čas radosti veselosti / Časy letí
Daj Buh stěsti temu domu / Dej Bůh sčestí / Dej Bůh štěstí / Dej Pan Bug věčer / Dej Pán bůh dobrý den veselý / Den přeslavný / Děťátko rozkošné / Dež já pudo / Dítě sa nám narodilo / Dítě se nám narodilo / Dobrej večír / Dormi secure / Dřímá tiše ptáček / Dva kapuni
Ej, gody nám nastaly / Ej, noviny převeselý / Ej, pastýřové / Ej, všecko stvořeni / Ejhle, chasa naša
Fanfrnoch / Franta s dodama
Gloria, buď sláva / Gloria! Co to? / Gloria, gloria in excelsis Deo / Gloria in excelsis Deo
Hajdom, hajdom, tydli / Hajej, nynej, Jezu Kriste / Hajej, nynej, Jezulátko / Hajej, nynej Ježíšku / Hej Bárto s Ondráškem / Hej dneska je dnes Štědrý večer / Hej, hej, povím vám / Hej Kubo! / Hej matičko, kolednice k nám dó / Hej, vánoce / Hej, vej, služil jeden mladeneček / Het, het, vim rubenka / Hle, hle, támhle v Betlémě / Hody, hody / Hoj, ty Štědrý večere / Hoja, Jano / Hola, hola / Hop, hop, chlapci / Hopsa, bratrové / Hopsa, chlapci, hopsa / Hopsa pacholátka (I) / Hopsa pacholátka (II) / Hopsa pacholátka (III) / Hopsa pacholátka (IV) / Hore, hore, pastuškové / Horem, horem / Hoši, honem vzhůru / Huči, sviňa / Husni, husni
Chceš Ježíško, s nama býti / Chtíc, aby spal / Chval, každý duch Hospodina
Já bych rád k Betlému / Já jsem malá holčička / Já jsem přišel k vám (I) / Já jsem přišel k vám (II) / Já, malý, přicházím / Ja sem panna malučka / Já su malá panenka / Jak jsi krásné neviňátko / Jede sedlák do lesa / Je-li pak to pravda, nebo ne / Ještě něco nového / Jezulátko leží v chlívku / Ježíš, náš spasitel / Josef, muj kochany Josef
K jesličkám pastýři / K Ježíškovi do Betléma / Kdybych já byl pradaleko / Kdybych já měl / Když se naš Pan / Koleda je ve vanoce / Koleda, koleda, Štěpáne / Koleda nám nastala / Kolednice idú / Koledníci vo půlnoci / Krásná panna / Kristus pán se narodil / Krká žába / Kubo, hm / Kuku, kuku / Kyrie eleison (I) / Kyrie eleison (II) / Kyrie, kyrie eleison
Léhle, támhle v Betlémě / Litali, litali
Máte-li co, poneste / Milý bože / Mjistře muj! / More festi querismus / My jsme švarní koledníci / My se všichni radujeme / My stáváme / My tři králové / My zmy v horach cestovali
Na Bílý Hoře / Na hore aj na dolině / Na mú praudu / Na nebesích hvězdička vychází / Na nebesích nad Betlémem / Na nebi andělé / Na Novyj rok / Na salaši hvězda září / Na vánoce dlhé noce / Na vánoce, dlúhé noce / Na vánoce, na ty hody / Narodil se Kristus Pán (I) / Narodil se Kristus Pán (II) / Narodil se nám Spasitel / Narodil se Syn Boží / Narodilo se děťátko / Narodźil śe Kristus Pan / Nastal nám den veselý (I) / Nastal nám den veselý (II) / Nastal přeradostný čas / Nastala koleda / Nastala nam dněs koleda / Nastala nám juž koleda / Náš pantáto roztomilý / Němajce za zlé / Něněchtě nas dluho stati / Nesem vám noviny / Něsemy vam tu novinu / Novina velmi dobrá / Novina z Betléma / Novjiny iste / Nový rok běží (I) / Nový rok běží (II)
Ó, velmi šťastná hodina / Ovce, moje ovce
Padá rosa studená / Padla rosa studená / Pán Bůh zaplať / Panenka Maria / Panna houpá / Pantáto náš / Pásli jsme ovečky / Pásli ovce valaši (I) / Pásli ovce valaši (II) / Pásli sme ovečky / Pastuškové, neste dary / Pastuškové, povím vám / Patuškové, vstávejte / Pastýři, nespěte / Pějme spolu gloria / Pod kopečkem tráva zelená / Pod kostelíčkem tráva zelená / Pod naším domkem / Pod tím domkem / Pohleď, pohleď / Pochválen buď Ježíš Kristus (I) / Pochválen buď Ježíš Kristus (II) / Pochválen buď, Pane pánů / Pojďme, bratři, do Betléma / Pojďme, bratři, pojďme / Pojďte, chlapci, k nám (I) / Pojďte, chlapci, k nám (II) / Pojedźem, pojedźem / Pokoj, štěstí, zdraví / Pokoj vám a Bohu čest / Poskoč, Ondřeju / Poslechněte, lidé / Poslechněte malou chvíli / Poslechněte mne málo / Poslouchejte, křesťané / Poslyš, Ondráši / Poslyšte, bratři / Poslyšte, křesťané (I) / Poslyšte, křesťané (II) / Poslyšte s radostí / Potkala jsem holubičku / Požeň, bratře / Proč, Maria / Před susedovym zeleny ořech / Před vánoci jeden tejden / Přeslavný k nám / Při Betlémě na salaši / Při Betlémě na salaši / Přiběželi do Betlema / Přijď, můj milej, o vánocích / Přišla jsem k vám na koledu / Přišla k nám radostná novina / Přišli jsme k vám na koledu / Přišlo jsi k nám / Půjdem spolu do Betléma / Půjdem tam, půjdem
Radostně budem zpívati / Radostnou novinu / Radostnou píseň / Radujte se, ptáčata / Rychle, bratři
Sedí pantáta / Sedzi vrabček / Sejděte se, pacholátka / Sem pospěšte, ptáčátka / Sem, sem, sem, pastýři / Sláva budiž na nebi / Sláva na výsostech Bohu / Slava tobě / Slavnost velká / Slyšel jsem vykládat / Slyšte, jaká radost / Slyšte nyní / Slyšte pravdivý noviny / Slyšte, slyšte / Spanilé z nebe pacholátko / Splnilo se Písmo svaté / Stála Panenka Maria / Starej Havlík vymazuje / Stoji lipka pochyla / Stojí vrba košatá / Svatou dobu již tu máme / Svaty Ščepan / Syn Boží se nám narodil
Šel jsem na koledu / Šla jest Maria / Šla Maria do Betléma / Šla Maria do kláštěra / Štědrej večer nastal / Štědrýho dne o půlnoci / Štěstí, zdraví, pokoj svatý
Tá kulhavá Kateřinka / Tak sem počal / Tedy poženem / Ten vánoční čas / Tři králové, pohanové / Tři mágové od východu / Tulemy se tulemy
U Betléma dnes Maria / U Betléma na salašu / U suseda nova stajňa / U svatého Jezulátka / Uvaříme kašičku / Už je zima, mráz / Už jsme si naši koledu odbyli / Už jsme se dosť nazpivali
V Betlémě svítějí / V chlévě prostém / V městě Betlémě / V půlnoční hodinu / V řečeném městě Betlémě / Vánoce, vánoce / Vánoce, vánoce / Vánoce, vánoce veselé / Vávro, nespji / Včéra smy, bratrové milí / Veselá koleda počíná dnes / Veselé vánoční hody (I) / Veselé vánoční hody (II) / Veselme se, veselme / Veselte se / Vím já kostelíček / Vinšujem vám ščesti, zdravi / Vinšujem temu domu / Vítaj u nás natisíckrát / Vítej, krásné Jetulátko / Vítej, vítej / Vondráši, Matóši / Vstaňte, všichni lidé / Všem věc divná / Všude radost / Vy, hoši, hudbu štemujte / Vyviň, vyviň svou ručičku / Vzácný pane hospodáři / Vzhůru, bratři milí (I) / Vzhůru, bratři milí (II) / Vzhůru, bratři, vstávejte / Vzhůru, jen zhluboka / Vzhůru, pastuši / Vzkázal vás Ježíšek pozdravovat
Z archy vypuštěný holoubku / Z nebe jsi přišel / Z nebeské výsosti / Z trůnu Otce svého / Za Městcem Odraným / Zajíc běží k háji / Zelená se louka / Zezulka z lesa vylítla / Zhory, zhory, pastuškové / Zhůro, zhůro, pastuškové / Zpíváme koledu / Zvěstujem vám radost / Zvěstujem dějinu