Album | Naše nejkrásnější koledy - 320 vánočních písní a koled z Čech, Moravy a Slezska

Doporučujeme
Výrobce
Amos editio
Katalogové číslo
AMK012
Dostupnost
Skladem 2 ks
(dostupné do 1 dne)
399 Kč

Popis produktu

Největší sbírka vánočních písní a koled, jaká kdy byla u nás vydána. V bohatém výběru nabízí nejen nejoblíbenější vánoční písně, ale také písně méně známé a navíc dokonce téměř tři desítky koled, které nebyly doposud nikdy publikovány. Nápěvy všech písní jsou opatřeny akordickými značkami. Řada připojených rejstříků nabízí možnost výběru písní podle nejrůznějších kritérií. Svou reprezentativní grafickou úpravou navazuje tato publikace na úspěšný titul Zpěvy vánoční Evropy, vydaný v r. 2007.

Název: Naše nejkrásnější koledy - 320 vánočních písní a koled z Čech, Moravy a Slezska
Autor/intepret: Album
Editor: Svoboda Pavel
Jazyk: cs
Počet stran: 304
Nakladatel/výrobce: Amos editio

EAN: 9788073875251
ISBN: 978-80-7387-525-1

Obsah

A, a, a, radostná novina
A ja bača
A teče vodička
Ach, já ubohý
Aj, co to hlásajú
Aj, co to nového
Aj, dnes v Betlémě
Aj, Mikulo, Vašuro
Aj, my malí koledníci
Aj, pojedeme my

Zobrazit vše

Ančka běží do háječku
Anděl pastýřům zvěstoval
Andělové, andělové
Antošu, Bartošu
Ať je mráz

Bartku, bratře naš
Běhá prstýnek
Běží liška k háji
Bodejž se zbrunčila bába
Bohu čest, sláva nejvyšší
Bratrové, k jesličkám pospícháme
Bratře Lito
Bratři a sestřičky
Bratři, já jsem slyšel
Budiž od nás poušechen čas
Byla cesta, byla ušlapaná
Bylo to v šestnáckém roce

Co jest to za radost
Co jsem se, smutnej, natěšil
Co sa stalo, přihodilo
Co se stalo událo
Co se stalo nenadále?
Co se stalo, přihodilo
Co se tak svítí
Co se této noci stalo?
Co to ten slavíček
Co to znamená (I)
Co to znamená (II)
Co to znamenati má
Copak je to nového
Copak je to za znamení
Copak se tě nedobudím

Čas radosti veselosti
Časy letí

Daj Buh stěsti temu domu
Dej Bůh sčestí
Dej Bůh štěstí
Dej Pan Bug věčer
Dej Pán bůh dobrý den veselý
Den přeslavný
Děťátko rozkošné
Dež já pudo
Dítě sa nám narodilo
Dítě se nám narodilo
Dobrej večír
Dormi secure
Dřímá tiše ptáček
Dva kapuni

Ej, gody nám nastaly
Ej, noviny převeselý
Ej, pastýřové
Ej, všecko stvořeni
Ejhle, chasa naša

Fanfrnoch
Franta s dodama

Gloria, buď sláva
Gloria! Co to?
Gloria, gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo

Hajdom, hajdom, tydli
Hajej, nynej, Jezu Kriste
Hajej, nynej, Jezulátko
Hajej, nynej Ježíšku
Hej Bárto s Ondráškem
Hej dneska je dnes Štědrý večer
Hej, hej, povím vám
Hej Kubo!
Hej matičko, kolednice k nám dó
Hej, vánoce
Hej, vej, služil jeden mladeneček
Het, het, vim rubenka
Hle, hle, támhle v Betlémě
Hody, hody
Hoj, ty Štědrý večere
Hoja, Jano
Hola, hola
Hop, hop, chlapci
Hopsa, bratrové
Hopsa, chlapci, hopsa
Hopsa pacholátka (I)
Hopsa pacholátka (II)
Hopsa pacholátka (III)
Hopsa pacholátka (IV)
Hore, hore, pastuškové
Horem, horem
Hoši, honem vzhůru
Huči, sviňa
Husni, husni

Chceš Ježíško, s nama býti
Chtíc, aby spal
Chval, každý duch Hospodina

Já bych rád k Betlému
Já jsem malá holčička
Já jsem přišel k vám (I)
Já jsem přišel k vám (II)
Já, malý, přicházím
Ja sem panna malučka
Já su malá panenka
Jak jsi krásné neviňátko
Jede sedlák do lesa
Je-li pak to pravda, nebo ne
Ještě něco nového
Jezulátko leží v chlívku
Ježíš, náš spasitel
Josef, muj kochany Josef

K jesličkám pastýři
K Ježíškovi do Betléma
Kdybych já byl pradaleko
Kdybych já měl
Když se naš Pan
Koleda je ve vanoce
Koleda, koleda, Štěpáne
Koleda nám nastala
Kolednice idú
Koledníci vo půlnoci
Krásná panna
Kristus pán se narodil
Krká žába
Kubo, hm
Kuku, kuku
Kyrie eleison (I)
Kyrie eleison (II)
Kyrie, kyrie eleison

Léhle, támhle v Betlémě
Litali, litali

Máte-li co, poneste
Milý bože
Mjistře muj!
More festi querismus
My jsme švarní koledníci
My se všichni radujeme
My stáváme
My tři králové
My zmy v horach cestovali

Na Bílý Hoře
Na hore aj na dolině
Na mú praudu
Na nebesích hvězdička vychází
Na nebesích nad Betlémem
Na nebi andělé
Na Novyj rok
Na salaši hvězda září
Na vánoce dlhé noce
Na vánoce, dlúhé noce
Na vánoce, na ty hody
Narodil se Kristus Pán (I)
Narodil se Kristus Pán (II)
Narodil se nám Spasitel
Narodil se Syn Boží
Narodilo se děťátko
Narodźil śe Kristus Pan
Nastal nám den veselý (I)
Nastal nám den veselý (II)
Nastal přeradostný čas
Nastala koleda
Nastala nam dněs koleda
Nastala nám juž koleda
Náš pantáto roztomilý
Němajce za zlé
Něněchtě nas dluho stati
Nesem vám noviny
Něsemy vam tu novinu
Novina velmi dobrá
Novina z Betléma
Novjiny iste
Nový rok běží (I)
Nový rok běží (II)

Ó, velmi šťastná hodina
Ovce, moje ovce

Padá rosa studená
Padla rosa studená
Pán Bůh zaplať
Panenka Maria
Panna houpá
Pantáto náš
Pásli jsme ovečky
Pásli ovce valaši (I)
Pásli ovce valaši (II)
Pásli sme ovečky
Pastuškové, neste dary
Pastuškové, povím vám
Patuškové, vstávejte
Pastýři, nespěte
Pějme spolu gloria
Pod kopečkem tráva zelená
Pod kostelíčkem tráva zelená
Pod naším domkem
Pod tím domkem
Pohleď, pohleď
Pochválen buď Ježíš Kristus (I)
Pochválen buď Ježíš Kristus (II)
Pochválen buď, Pane pánů
Pojďme, bratři, do Betléma
Pojďme, bratři, pojďme
Pojďte, chlapci, k nám (I)
Pojďte, chlapci, k nám (II)
Pojedźem, pojedźem
Pokoj, štěstí, zdraví
Pokoj vám a Bohu čest
Poskoč, Ondřeju
Poslechněte, lidé
Poslechněte malou chvíli
Poslechněte mne málo
Poslouchejte, křesťané
Poslyš, Ondráši
Poslyšte, bratři
Poslyšte, křesťané (I)
Poslyšte, křesťané (II)
Poslyšte s radostí
Potkala jsem holubičku
Požeň, bratře
Proč, Maria
Před susedovym zeleny ořech
Před vánoci jeden tejden
Přeslavný k nám
Při Betlémě na salaši
Při Betlémě na salaši
Přiběželi do Betlema
Přijď, můj milej, o vánocích
Přišla jsem k vám na koledu
Přišla k nám radostná novina
Přišli jsme k vám na koledu
Přišlo jsi k nám
Půjdem spolu do Betléma
Půjdem tam, půjdem

Radostně budem zpívati
Radostnou novinu
Radostnou píseň
Radujte se, ptáčata
Rychle, bratři

Sedí pantáta
Sedzi vrabček
Sejděte se, pacholátka
Sem pospěšte, ptáčátka
Sem, sem, sem, pastýři
Sláva budiž na nebi
Sláva na výsostech Bohu
Slava tobě
Slavnost velká
Slyšel jsem vykládat
Slyšte, jaká radost
Slyšte nyní
Slyšte pravdivý noviny
Slyšte, slyšte
Spanilé z nebe pacholátko
Splnilo se Písmo svaté
Stála Panenka Maria
Starej Havlík vymazuje
Stoji lipka pochyla
Stojí vrba košatá
Svatou dobu již tu máme
Svaty Ščepan
Syn Boží se nám narodil

Šel jsem na koledu
Šla jest Maria
Šla Maria do Betléma
Šla Maria do kláštěra
Štědrej večer nastal
Štědrýho dne o půlnoci
Štěstí, zdraví, pokoj svatý

Tá kulhavá Kateřinka
Tak sem počal
Tedy poženem
Ten vánoční čas
Tři králové, pohanové
Tři mágové od východu
Tulemy se tulemy

U Betléma dnes Maria
U Betléma na salašu
U suseda nova stajňa
U svatého Jezulátka
Uvaříme kašičku
Už je zima, mráz
Už jsme si naši koledu odbyli
Už jsme se dosť nazpivali

V Betlémě svítějí
V chlévě prostém
V městě Betlémě
V půlnoční hodinu
V řečeném městě Betlémě
Vánoce, vánoce
Vánoce, vánoce
Vánoce, vánoce veselé
Vávro, nespji
Včéra smy, bratrové milí
Veselá koleda počíná dnes
Veselé vánoční hody (I)
Veselé vánoční hody (II)
Veselme se, veselme
Veselte se
Vím já kostelíček
Vinšujem vám ščesti, zdravi
Vinšujem temu domu
Vítaj u nás natisíckrát
Vítej, krásné Jetulátko
Vítej, vítej
Vondráši, Matóši
Vstaňte, všichni lidé
Všem věc divná
Všude radost
Vy, hoši, hudbu štemujte
Vyviň, vyviň svou ručičku
Vzácný pane hospodáři
Vzhůru, bratři milí (I)
Vzhůru, bratři milí (II)
Vzhůru, bratři, vstávejte
Vzhůru, jen zhluboka
Vzhůru, pastuši
Vzkázal vás Ježíšek pozdravovat

Z archy vypuštěný holoubku
Z nebe jsi přišel
Z nebeské výsosti
Z trůnu Otce svého
Za Městcem Odraným
Zajíc běží k háji
Zelená se louka
Zezulka z lesa vylítla
Zhory, zhory, pastuškové
Zhůro, zhůro, pastuškové
Zpíváme koledu
Zvěstujem vám radost
Zvěstujem dějinu