Novinky na Muzia.cz | 19.01.2018 | Noty | Zpěvníky

Nakladatelství Bärenreiter uvedlo nedávno na trh novou mimořádnou edici - souborné vydání skladeb Bohuslava Martinů. Doposud vyšlo 5 sešitů - všechny si již můžete objednat v naší internetové prodejně specializované na noty a zpěvníky. Přehled s odkazem na všechny partitury najdete níže (pro podrobné informace klikněte na vybraný obrázek obálky).
Těšíme se na Vaše nákupy
Váš Team Muzia.cz


Bohuslav Martinů | Epos o Gilgamešovi | Partitura | Noty  Bohuslav Martinů | Symfonie č. 4 | Partitura | Noty  Bohuslav Martinů | Les Rondes, Serenady, Stowe Pastorals, Nonet | Partitura | Noty  Bohuslav Martinů | Kantaty | Otvirani studanek | Legenda z dymu bramborove nati | Romance z pampelisek | Mikes z hor | Partitura | Noty  Bohuslav Martinů | Smyccove kvartety 2 | Partitura | Noty


Epos o Gilgamešovi
Dlouhých čtrnáct let promýšlel Bohuslav Martinů (1890-1959) skladbu na způsob Cavalieriho Rappresentatione di anima e di corpo, než konečně na přelomu prosince 1954 a ledna 1955 zkomponoval své vrcholné vokální dílo a zároveň jednu z nejpůsobivějších sborových partitur 20. století. Libreto si sestavil z textů nejstarší dochované literární památky, starobabylónského Eposu o Gilgamešovi, na kterém ho zaujala témata přátelství, lásky a smrti.


Symfonie č. 4
Symfonie č. 4 (1945) je nejradostnější z šestice autorových děl tohoto žánru. V době práce na třetí větě zastihla Bohuslava Martinů (1890-1959) zpráva o kapitulaci Německa. První vědecko-kritické vydání přináší v hlavním notovém textu skladatelovu verzi poslední ruky, v Dodatku jsou navíc publikovány části díla v podobě před jejich přepracováním pro první tištěné vydání, ve kterém skladatel částečně změnil instrumentaci a ze 3. věty odstranil tři takty. Zachycují tedy nejen provozovací historii díla v podobě, kterou mělo až do vydání tištěné partitury v roce 1948, ale zároveň umožňují dnešním interpretům návrat k původnímu znění. Bohatě vybavená část Faksimile přináší mj. všechny dochované části průběhové skici díla.


Les Rondes / Serenády č. 1 a č. 3 / Stowe Pastorals / Nonet č. 2
Svazek č. 4 Souborného vydání díla Bohuslava Martinů (The Bohuslav Martinů Complete Edition - BMCE) pod názvem Komorní hudba pro 6-9 nástrojů obsahuje komorní skladby Bohuslava Martinů (1890-1959) pro smíšená obsazení dechových a smyčcových nástrojů. Kromě jedné skladby (Nonet č. 2 H 374 ) jde o kombinace neobvyklé - septet Les Rondes H 200 je psán pro hoboj, klarinet, fagot, trubku, dvoje housle a klavír, Serenáda č. 1 H 217 pro klarinet, lesní roh, troje housle a violu, Serenáda č. 3 H 218 pro hoboj, klarinet, čtvery housle a violoncello, nonet Stowe Pastorals H 335 pro pět zobcových fléten, dvoje housle, klarinet a violoncello. V komorní hudbě Bohuslava Martinů nebyla nestandardní nástrojová obsazení výjimkou, zvlášť v jeho pařížské tvorbě dvacátých a třicátých let 20. století, která se vyznačovala experimentováním na poli zvukovém i formálním.


Kantáty na slova Miloslava Bureše
Čtyři komorní kantáty zahrnuté do tohoto svazku vznikly ve skladatelově intenzivním tvůrčím období let 1955-1959 na texty poličského rodáka a Martinů přítele Miloslava Bureše (1909-1968). Jsou tematicky i jazykově spjaty s českým prostředím, výrazně však přesahují regionální kontext. Dramaturgií, syžetem, námětem i zpracováním korespondují se skladatelovým konceptem moderního hudebního divadla. Motivy návratů či hledání identity se objevují v jeho operách, kantátách, sborech i písňových cyklech od 30. let, podobně jako kompoziční prostředky navazující na folklorní východiska, které v nich použil. A právě Burešovo civilní propojování citací a stylizací českého folkloru s archetypy rituálů a legend bylo jedním z hlavních důvodů, proč jeho verše tak silně oslovily Martinů, proč se k nim vracel a proč je v kantátách zhudebnil.
Kritická edice eliminuje dílčí nesrovnalosti, chyby a řešení, která provázela dřívější vydání (doplnění chybějících textů, vokálů, dynamiky, tempových změn atd.) a která nebyla v souladu se záměry skladatele. Reflektuje dokumenty, z nichž mnohé byly považovány za ztracené nebo nezvěstné (textové předlohy, neznámá Burešova korespondence atd.) a na základě posledních nálezů nově objasňuje vznik, provozování a dobový kontext kantát.

Obsah:
Otvírání studánek H 354
Legenda z dýmu bramborové nati H 360
Romance z pampelišek H 364
Mikeš z hor H375


Smyčcové kvartety II
Se svými osmi smyčcovými kvartety se řadí Martinů k významným představitelům tohoto žánru v hudbě 20. století. Komponoval je ve všech obdobích své tvorby.
Předkládané kritické vydání se od všech předchozích odlišuje v mnoha ohledech. Na základě znalostí kompletního, v řadě případů objevného pramenného materiálu (notového i nenotového) bylo možné vytvořit precizní edice a také ozřejmit estetická a formální východiska, která činí ze smyčcových kvartetů Martinů systematicky vystavěnou řadu děl, vzájemně souvisejících konstrukčně rafinovaným a inovátorským propojením formy a hudebního materiálu. 

Obsah:
Smyčcový kvartet č. 4 H 256
Smyčcový kvartet č. 5 H 268
Smyčcový kvartet č. 6 H 312
Concerto da camera (Smyčcový kvartet č. 7) H 314

« Zpět na výpis článků
Menu
Katalog zboží Katalog zboží