Otakar Ševčík | Houslová škola | Nové vydání

Po více než 60 letech bude postupně v nakladatelství Bärenreiter Praha vycházet legendární houslová škola Otakara Ševčíka (1852-1934). Jeho celoživotní dílo zahrnuje všechny oblasti houslové techniky od elementárního stupně přes speciální cvičení jednotlivých technických problémů až po analytické studie nejznámějších houslových koncertů. V nabídce jsou již kompletní opusy 1 a 2.

Ševčík Otakar | Škola houslové techniky op. 1, sešit 1 - 1. poloha | Noty na housle (BA 9552) Ševčík Otakar | Škola houslové techniky op. 1, sešit 2 - 2.-7. poloha | Noty na housle (BA 9553) Ševčík Otakar | Škola houslové techniky op. 1, sešit 3 - výměny poloh | Noty na housle (BA 9554) Ševčík Otakar | Škola houslové techniky op. 1, sešit 4 - Cvičení dvojhmatová a flažoletová | Noty na housle (BA 9555)

Opus 1 je zcela výjimečný. Představuje první základní shrnutí zásad a poznatků vlastní progresivní metody, kterou Ševčík postavil proti tradičním výukovým systémům 19. století. Jeho metoda byla natolik průlomová, že se stala základem mnoha dalších houslových škol. Na opusu 1 vyrostly celé generace houslistů po celém světě a ani po více jak 130 letech od svého vzniku Ševčíkova houslová škola nezastarala.

Nové vydání čtyř sešitů Školy houslové techniky op. 1 vychází v zásadě z prvního tištěného vydání z počátku 20. století, ale pracuje i s dalšími prameny ze Ševčíkovy pozůstalosti.
Edici připravil profesor Pražské konzervatoře Jaroslav Foltýn, přímý žák Ševčíkova asistenta Viktora Noppa a pokračovatel jeho pedagogického odkazu na téže škole.

Opus 1 sestává ze čtyř sešitů: Sešit 1 (1. poloha) / Sešit 2 (2.–7. poloha) / Sešit 3 (Výměny poloh) / Sešit 4 (Cvičení dvojhmatová a flažoletová)Ševčík Otakar | Škola smyčcové techniky - opus 2, sešit 1 - Cvičení pro pravou ruku | Noty na housle (BA 9591) Ševčík Otakar | Škola smyčcové techniky - opus 2, sešit 2 - Cvičení zápěstí I | Noty na housle (BA 9592) Ševčík Otakar | Škola smyčcové techniky - opus 2, sešit 3 - Cvičení zápěstí II | Noty na housle (BA 9593)

Dalším významným opusem legendy houslové pedagogiky Otakara Ševčíka (1852–1934) je jeho Škola smyčcové techniky op. 2. Zatímco Opus 1 představuje zásadní shrnutí Ševčíkovy progresivní metody výuky houslové hry, Opus 2 je zaměřen na elementární problémy techniky pravé ruky. Škola smyčcové techniky o třech částech obsahuje přes 4000 systematicky řazených cvičení smyků se stoupající úrovní obtížnosti.
První část se zabývá cvičením pravé paže a vedením smyčce po jednotlivých strunách, druhá obsahuje cvičení ohebnosti zápěstí pravé ruky a arpeggia na dvou strunách, třetí část přináší nejobtížnější varianty smykové techniky – arpeggia přes 3 a 4 struny a akordickou hru.
Původní šestidílné vydání vyšlo v praktičtější třídílné verzi.
Předkládané nové vydání vychází v zásadě z prvního tištěného vydání z počátku 20. století, ale pracuje i s dalšími prameny ze Ševčíkovy pozůstalosti. Cenným vkladem jsou metodické komentáře editora Jaroslava Foltýna, dlouholetého významného houslového pedagoga Pražské konzervatoře.


Všechny díly publikace můžete zakoupit v naší prodejně (kliknutím na některý z obrázků výše budete přesměrováni přímo na detail titulu)

Stáhněte si LETÁK ve formátu PDF