602412122
Napište nám kdykoliv! noty@muzia.cz
Kategorie

Michna Adam z Otradovic Česká mariánská muzika Partitura - Noty pro sbor

Kód produktuH7240
Dostupnost Skladem 1 ks
Cena celkem:vč. DPH
295 Kč
ks
Michna Adam z Otradovic
Edice: Michna Comp. 1
Druh publikace: velká partitura
Nástrojová skupina: VOKÁLNÍ HUDBA
Obsazení / žánr: smíšený sbor
Jazyk publikace: cz./ger./eng. Zpěvní text: cz.

ed. Jiří Sehnal, rev. Libor Štukavec

Obsah: autor hudby / textu / skladba:
Michna Adam z Otradovic: Ach, ach, nevím kudy kam
Michna Adam z Otradovic: Ach běda mně, běda
Michna Adam z Otradovic: Ach nechte tak, ó přátelé
Michna Adam z Otradovic: Ach, ó nešťastnou hodinu
Michna Adam z Otradovic: Bůh se nám dnes narodil
Michna Adam z Otradovic: Co se divíte
Michna Adam z Otradovic: Co smrt jest, chcete věděti
Michna Adam z Otradovic: Což nad věk náš bídnějšího
Michna Adam z Otradovic: Čas jest, dětátko
Michna Adam z Otradovic: Den, hněvu den
Michna Adam z Otradovic: Den tento jest veselosti
Michna Adam z Otradovic: Drahý plode z Panny čisté
Michna Adam z Otradovic: Ej vesele prospěvůjme
Michna Adam z Otradovic: Ej všickni, jenž milujete
Michna Adam z Otradovic: Chtíc, aby spal, tak spívala
Michna Adam z Otradovic: Já Maria, Matka Boží
Michna Adam z Otradovic: Jak dlouho po tvém bodláku
Michna Adam z Otradovic: Jak jest Maria seznala
Michna Adam z Otradovic: Již jest spadla rosička
Michna Adam z Otradovic: Kdo mé volání uslyší
Michna Adam z Otradovic: Kdož mne může uspokojiti
Michna Adam z Otradovic: Kdykoli mysl s pilnosti
Michna Adam z Otradovic: Když v myšlení
Michna Adam z Otradovic: Když veškeren svět byl popsán
Michna Adam z Otradovic: Maria, Boží Matičko
Michna Adam z Otradovic: Mdlím, Kriste, smrt jest za dveři
Michna Adam z Otradovic: Mariji vyprovázejme
Michna Adam z Otradovic: Není, není v mé možnosti
Michna Adam z Otradovic: Novinu poslouchejte
Michna Adam z Otradovic: Nyní se vše proměnilo
Michna Adam z Otradovic: Ó Bože můj, ó kdo jsi ty
Michna Adam z Otradovic: Ó kráso, kráso, jsouc z nebe
Michna Adam z Otradovic: Ó lásko, lásko, Kriste můj
Michna Adam z Otradovic: Ó Panno, božskou moudrostí
Michna Adam z Otradovic: Ó sem z nebe
Michna Adam z Otradovic: Ohniví serafinové
Michna Adam z Otradovic: Opět veselost, Panenko
Michna Adam z Otradovic: Panno, čas jest, nech žalosti
Michna Adam z Otradovic: Patř každý, jak se skrývá
Michna Adam z Otradovic: Poslední bije hodina
Michna Adam z Otradovic: Poslyš, Ježíši, vzdychání
Michna Adam z Otradovic: Poslyš, ó Panno milosti
Michna Adam z Otradovic: Poslyšte a podivte se
Michna Adam z Otradovic: Právě že jsi nejkrásnější
Michna Adam z Otradovic: Přešťastný den narození
Michna Adam z Otradovic: Přivitejte, čeští lvové
Michna Adam z Otradovic: Radůjte se, ó Čechové
Michna Adam z Otradovic: Raní mne: však jaká rána
Michna Adam z Otradovic: Sladký med jest pouhá hořkost
Michna Adam z Otradovic: Stála matka litující
Michna Adam z Otradovic: Stotisíckrát pozdravuji
Michna Adam z Otradovic: Svatodušní holubička
Michna Adam z Otradovic: Tak tedy, lásko jediná
Michna Adam z Otradovic: Tak tehdy Matka
Michna Adam z Otradovic: Tečte, slzy, vláhu dejte
Michna Adam z Otradovic: Toto malé děťátko
Michna Adam z Otradovic: Vitej, Pane Jezu Kriste
Michna Adam z Otradovic: Vstal z mrtvých Kristus
Michna Adam z Otradovic: Vstup na nebe
Michna Adam z Otradovic: Všecky práce a bolesti
Michna Adam z Otradovic: Všickni lidé se radůjte
Michna Adam z Otradovic: Z celého srdce miluji
Michna Adam z Otradovic: Zde, zde chtěj se dát najíti

Název: Česká mariánská muzika | Partitura - Noty pro sbor
Title: Česká mariánská muzika | Sheet music for Choir - Partitura (H 7240)
Titel: Česká mariánská muzika | Noten für Chor - Partitura (H 7240)
Druh publikace: Partitura
Autor/intepret: Michna Adam z Otradovic
Nakladatel/výrobce: Bärenreiter Praha
Parametry
  • Autor: Michna Adam z Otradovic
  • Záruka: 24