Koželuh Leopold | Souborné vydání sonát pro klavír 4. díl (Sonáty 38-50)

-40%
Cena
435 Kč

Původní cena
725 Kč

Ušetříte
40% (290 Kč)


Kód produktu
BA9514

Skladem
ks

- první souborné vydání sonát pro klavír
- vhodné pro profesionály i amatéry
- ideální pro pedagogické účely
- podrobná předmluva (anglicky, česky, německy), kritická zpráva (eng.) a faksimile

Jako jeden z hlavních představitelů české hudby 18. století působících ve Vídni byl Leopold Koželuh (1747-1818) znám v první řadě jako klavírista a učitel hry na klávesové nástroje. 50 klavírních sonát (dochovaných v rukopisech nebo dobových tiscích, vydávaných nejen ve Vídni, ale také například v pařížských či londýnských vydavatelstvích) prostupuje celou jeho tvorbou a dokládá nejen dobový přechod od hry na cembalo a clavichord ke hře na fortepiano, ale také vývoj klasické formy sonáty v průběhu téměř tří desetiletí na konci 18. a začátku 19. století.
Až dosud existovalo jen málo moderních vydání jeho klavírní hudby, většina Koželuhových sonát byla k dispozici jen v těžko dostupných prvních tiscích nebo opisech. Naše vydání, připravené Christopherem Hogwoodem (1941-2014), je první edicí, která prezentuje souborně všechny jeho sonáty pro klavír a vyplňuje zároveň závažnou mezeru v poznání české i středoevropské hudby období klasicismu.
Každý ze čtyř svazků obsahuje 12 nebo 13 sonát v pořadí podle roků původních vydání i skladatelových opusových čísel. Právě vyšlý čtvrtý svazek, na jehož ediční přípravě se podílel také Ryan Mark, zahrnuje nejen chronologicky poslední sonáty, ale též 6 nedatovaných sonát, které nikdy vydány nebyly a zachovaly se pouze v rukopise.